วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อยากเป็น IT ต้องอ่าน

จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนล้วนแต่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นที่มาของอาชีพที่เรียกว่า IT ซึ่งย่อมาจาก Information Technology นั่นเอง

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีในสายตาหลาย ๆ คนก็จริง แต่หากลงลึงในรายะเอียดแล้วจะทราบว่า อาชีพนี้ไม่ได้สวยงามเนื่องจากงานแต่ละด้านของ IT นั้น ต้องใช้ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก เรื่องราวต่อไปนี้จะพาคุณไปสัมผัสถึงชีวิตของคนทำง่่านด้าน IT แบบเจาะลึก ซึ่งช่วยให้คนที่ต้องการทำงานด้านนี้ เกิดประสบการณ์จากการอ่าน และเตรียมความพร้อมสำหรับทำงานด้านนี้แบบถึงแก่น

แล้วถ้าคุณไม่คิดจะทำงานด้านนี้ล่ะจะสามารถอ่านเรื่องราว เหล่านี้ได้หรือไม่ ผมบอกได้เลยว่าควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอนั้นเกี่ยวข้อง กับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และหากคุณเป็นผู้ประกอบการ เรื่องราวเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ติดตามบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้จากบล็อกแห่งนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า IT สำคัญมากกว่าที่คุณคิด